Perhon yritysmessujen yhteydessä järjestetään korkeatasoinen paneelikeskustelu
ajankohtaisesta elinkeinoelämän aiheesta teemalla ”Pienten kuntien
elinkeinopolitiikka ja sen painotukset yritystoiminnan vahvistamiseksi”.
Keskustelussa paneudutaan siihen, millä edellytyksillä yritykset voivat toimia ja kehittyä
kasvukeskusten ulkopuolella, millä tavoin kunta voi olla edesauttamassa yritystoimintaa
sekä pohditaan tulevaisuuden näkymiä ja visioita yritystoiminnassa pienellä paikkakunnalla.

Esittelemme tämän vuoden paneelikeskustelijat:

* Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja. Pentikäinen avaa näkökulmia siihen, kuinka Suomen talouden piristynyt kasvu saataisiin tarttumaan myös pk-yrityksiin ja
kuinka näiden yritysten kasvuhakuisuutta voidaan tukea. Maaseudun Tulevaisuuden
entisenä päätoimittajana Pentikäinen tuntee myös maaseudun pk-yritysten toimintakentän
erityispiirteet.

* Jukka Heiska, tuotemarkkinoinnin johtaja yrityksessä Qvantel oy. Perhon lukion
kasvatti Heiska avaa mm. sitä, kuinka pk-yritykset voisivat paremmin hyödyntää
digitalisaation, keinoälyn ja esimerkiksi siihen perustuvien erilaisten valmisohjelmistojen
mahdollisuuksia oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Qvantel oy on pääsääntöisesti
operaattoreille pilvipalveluita kehittävä, keinoälyä ohjelmistoissaan hyödyntävä yritys.
Yritys työllistää noin tuhat ihmistä Suomessa ja ulkomailla, ja sillä on toimipiste myös
Jyväskylässä.

* Ulla Lassi, soveltavan kemian professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/
Oulun yliopisto. Lassi tarjoaa avainpaikan näkökulmia maakunnan elinkeinoelämän sekä
korkeakoulutuksen toisiaan tukevaan rooliin. Vetelistä kotoisin oleva Lassi johtaa
soveltavan kemian tutkimusta, joka kehittää mm. paremmin äärioloissa kestäviä
litiumioniakkuja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Kokkolassa toimii vahva
kemianteollisuuden keskittymä, ja
kaivosyhtiö Keliberin Kaustiselle suunnitteleman litiumkaivoksen myötä toiminta tulee
entistä lähemmäksi myös Perhonjokilaaksoa.

* Virpi Ali-Haapala, hallintojohtaja yrityksessä Finn Spring oy. Finn Spring on
Toholammilla ja Lestijärvellä lähdevesiä ja virvoitusjuomia valmistava perheyritys.
Alunperin karjatilallisten Ali-Haapaloiden perustama yritys on nykyisin Suomen suurin
lähdeveden pullottaja, jonka tuotteita viedään myös ulkomaille. Yritys sai valtakunnallisen
Yrittäjä -palkinnon 2017 ja sen tuotteet ovat saaneet kansainvälisiä palkintoja. Ali-
Haapalalta opimme, mihin keskipohjalaisen perheyrityksen valtakunnallinen ja
kansainvälinen menestys perustuu.

* Jarkko Sivula, Valmistuli oy:n osakasyrittäjä. Pääkaupunkiseudulta Perhoon
muuttanut Sivula ottaa kantaa mm. siihen, miten maaseudun yritykset voivat pärjätä
jatkuvasti kaupungistuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä. Nuoresta asti yrittäjänä
toimineella Sivulalla on takana epäonnistumisia ja onnistumisia. Myös näistä teemoista on
paikallaan puhua avoimesti, etenkin yrittäjyyttä harkitsevien nuorten kannalta.

Tilaisuuden juontajana toimii Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala. Keskustelun annista
yhteenvedon tekee Perhon kunnanhallituksen pj, kunnallisneuvos Antti Hietaniemi.
Keskustelutilaisuuden jälkeen osanottajat lähtevät tutustumaan Jetta-talon ja Muoviitalan
toimitiloihin.